ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ не задовольнив касаційну скаргу ВІКТОРА ЛАДУХИ, міського голови БУРИНІ, а визнав повноваження секретаря Буринської міської ради ЄВГЕНІЯ РЯБОКОНЯ…

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року

м. Київ

справа №480/7386/21

адміністративне провадження № К/990/18641/23

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Загороднюка А.Г.,

суддів: Єресько Л.О., Соколова В.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Рудницького І.В.,

представника позивача Цуканова В.В.,

представника відповідача Дериземля В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Буринського міського голови Конотопського району Сумської області Ладухи Віктора Борисовича на постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 27 лютого 2023 року (судді: Любчич Л.В., Спаскін О.А., Присяжнюк О.В.) у справі за адміністративним позовом Буринського міського голови Конотопського району Сумської області Ладухи Віктора Борисовича до Буринської міської ради, Рябоконя Євгена Вікторовича, за участю третіх осіб: Рябоконь Іван Іванович, Стеценко Олександр Кузьмич, Серженко Ігор Юрійович, Гайдукова Світлана Кузьмівна, про встановлення відсутності компетенції, визнання протиправними та скасування рішень,

УСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог та їх обґрунтування

Буринський міський голова Конотопського району Сумської області Ладуха Віктор Борисович (далі – позивач, Ладуха В.Б.) звернувся до суду з адміністративним позовом до Буринської міської ради (далі – відповідач 1), Рябоконя Євгена Вікторовича (далі – відповідач 2), треті особи які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача Рябоконь Іван Іванович (далі – третя особа 1), Стеценко Олександр Кузьмич (далі – третя особа 2), Серженко Ігор Юрійович (далі – третя особа 3), Гайдукова Світлана Кузьмівна (далі – третя особа 4), у якій, з урахуванням заяви про зміну предмету позову та ухвали про роз`єднання позовних вимог, просив суд: встановити відсутність компетенції (повноважень) Рябоконя Євгенія Вікторовича щодо скликання сесії міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року;

визнати протиправними дії Рябоконя Є.В. щодо проведення 11 серпня 2021 року сесії міської ради восьмого скликання;

визнати протиправними та скасувати рішення Буринської міської ради від 11 серпня 2021 року «Про утворення виконавчого комітету Буринської міської ради восьмого скликання та затвердження його персонального складу», «Про затвердження заступників міського голови», «Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету (секретаря виконавчого комітету) міської ради» та «Про утворення постійних комісій Буринської міської ради восьмого скликання»; визнати протиправним та скасувати рішення Буринської міської ради від 22 вересня 2021 року «Про утворення постійних комісій Буринської міської ради восьмого скликання».

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 24 грудня 2020 року Ладуха В.Б. набув повноважень міського голови на першій сесії Буринської міської ради, на якій були оголошені результати виборів та складена присяга. Оскільки після набуття повноважень міського голови обставини, вказані у статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не виникли і Ладуха В.Б. мав повноваження Буринського міського голови, у Рябоконя Євгена Вікторовича була відсутня компетенція (повноваження) щодо скликання сесії міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року, а його дії щодо проведення сесії є протиправними.

Позивач також зауважив на тому, що за змістом статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Буринської міської ради, окрім міського голови, сесію ради має право скликати лише визначене коло осіб у певних випадках. Так, право скликання сесії секретарем ради виникає лише у разі не скликання головою сесії у строки, встановлені законом, та не скликання сесії у двотижневий строк після надходження пропозиції не менш як однієї третини депутатів і лише у випадку відсутності мотивованої відмови у такому скликанні.

Позивач звернув увагу на те, що скликання, відкриття та ведення сесій, підписання рішень ради, подання пропозицій щодо кількісного і персонального складу виконавчого комітету відповідної ради, належить до виключної компетенції міського голови, в той час, коли сесія 11 серпня 2021 року скликалась, проводилась та рішення прийняте за її результатами підписувалось Рябоконем Є.В.

За наведених мотивів, Ладуха В.Б. уважав позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій

Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 06 червня 2023 року адміністративний позов Буринського міського голови Конотопського району Сумської області Ладухи Віктора Борисовича задоволено.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що обов`язковою передумовою для реалізації секретарем ради свого права скликати сесію, є немотивована відмова сільського, селищного, міського голови або неможливість його скликати сесію ради у визначені строки. В іншому випадку, таке право у секретаря міської ради відсутнє.

Зважаючи на те, що доказів наявності немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови або доказів неможливості скликати сесію ради у визначені строки, відповідачі не надали, суд першої інстанції дійшов висновку про не доведення виникнення у Рябоконя Є.В. права (повноваження, компетенції) скликати сесію 11 серпня 2021 року та, як наслідок, протиправність його дій щодо проведення цієї сесії.

При вирішенні цього спору суд першої інстанції урахував судові рішення, а саме постанову Верховного Суду від 18 листопада 2021 року у справі № 480/8849/20, рішення Сумського окружного адміністративного суду від 01 грудня 2021 року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2022 року у справі № 480/7004/21, рішення Сумського окружного адміністративного суду 21 грудня 2021 року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду у справі № 480/7132/21.

З урахуванням викладеного, суд першої інстанції констатував, що прийняті на сесіях оскаржувані рішення не можуть вважатись правомірними, тобто такими, що відповідають встановленим частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України критеріям.

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 27 лютого 2023 року скасовано рішення Сумського окружного адміністративного суду від 20 травня 2022 у справі № 480/7386/21 та ухвалено нову постанову, якою у задоволенні адміністративного позову Буринського міського голови Конотопського району Сумської області Ладухи Віктора Борисовича відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції зазначив, що 04 серпня 2021 року на позачерговій сесії Буринської міської ради восьмого скликання Рябоконя Є.В. було обрано секретарем Буринскої міської ради, а 06 серпня 2021 року державним реєстратором приватним нотаріусом Бурбикою Т.М. змінено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що Рябоконь Є.В. є виконуючим обов`язків міського голови Буринської міської ради.

У зв`язку з наведеними обставинами суд апеляційної інстанції уважав, що у Рябоконя Є.В. були наявними повноваження щодо скликання сесії Буринскої міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року та її проведення.

Висновки суду першої інстанції про відсутність належних доказів немотивованої відмови міського голови скликати сесію або доказів неможливості скликання сесії ради у визначені строки, суд апеляційної інстанції визнав помилковими, оскільки на дату скликання сесії Буринської міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року Рябоконь Є.В. значився виконуючим обов`язки міського голови.

В частині покликань суду першої інстанції на судові рішення, а саме постанову Верховного Суду від 18 листопада 2021 року у справі № 480/8849/20, рішення Сумського окружного адміністративного суду від 01 грудня 2021 року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2022 року у справі № 480/7004/21, рішення Сумського окружного адміністративного суду від 21 грудня 2021 року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2022 року у справі № 480/7132/21, суд апеляційної інстанції зазначив, що ці судові рішення набрали законної сили значно пізніше ніж оскаржувані рішення та дії відповідачів, а тому не можуть слугувати підставою для задоволення позовних вимог.

Підстави касаційного оскарження та їх обґрунтування

У касаційній скарзі Буринський міський голова Конотопського району Сумської області Ладуха Віктор Борисович просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення Сумського окружного адміністративного суду від 06 червня 2023 року.

Касаційну скаргу подано з підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини четвертої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України).

Мотивуючи підстави для касаційного оскарження скаржник зазначає, що суд апеляційної інстанції, приймаючи оскаржувану постанову, не врахував висновки, викладені у постановах Верховного Суду України від 08 грудня 2009 року у справі № 21-1573во09, Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2019 року у справі № 520/12022/17 та Верховного Суду від 31 серпня 2018 року у справі № 822/1815/16, від 21 серпня 2018 року у справі № 805/2339/16-а, згідно якими, у разі визнання незаконним індивідуальний акт є таким, що не діє з моменту його прийняття.

Вказуючи на наведену правову позицію щодо чинності індивідуального правового акта, а також те, що постановою Верховного Суду від 18 листопада 2021 року у справі № 480/8849/20 скасовано постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2021 року, якою скасовано постанову Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області від 04 грудня 2020 року № 10 «Про реєстрацію міського голови», а рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 01 грудня 2021 року № 480/7004/21, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2022 року, скасовано постанову Буринської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області № 3 від 29 липня 2021 року «Про визнання Ладухи Віктора Борисовича таким, що відмовився від посади Буринського міського голови Конотопського району Сумської області, визнання виборів Буринського міського голови Конотопського району Сумської області такими, що не відбулися, призначення повторних виборів Буринського міського голови Конотопського району Сумської області та оголошення про початок виборчого процесу повторних Буринського міського голови Конотопського району Сумської області», скаржник доводить, що його повноваження Буринського міського голови Конотопського району Сумської області з моменту набуття ним повноважень не припинялись.

Крім того, скаржник зазначає, що рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 21 грудня 2021 року у справі № 480/7132/21, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2022 року, скасовано рішення Буринської міської ради від 04 серпня 2021 року «Про обрання секретаря Буринської міської ради», що, з огляду на вказану вище правову позицію, означає, що таке рішення Буринської міської ради як індивідуальний акт не діє з моменту його прийняття.

До того ж, скаржник звертає увагу на те, що дія рішення Буринської міської ради від 04 серпня 2021 року «Про обрання секретаря Буринської міської ради», яким Рябоконя Є.В. обрано секретарем Буринської міської ради, 04 серпня 2021 року була зупинена розпорядженням самого міського голови Ладухи В.Б.

З огляду на цю обставин скаржник уважає, що Рябоконь Є.В. не мав права покликатись на запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нього як виконувача обов`язків міського голови Буринської міської ради, оскільки такий запис був вчинений на підставі недостовірних відомостей, а саме недіючого індивідуального акта, адже Рябоконю Є.В. було достовірно відомо про прийняття розпорядження Ладухи В.Б. від 04 серпня 2021 року.

При цьому скаржник вказує на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування частин першої та другої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в частині того, що третя особа не може покликатися у спорі на відомості Єдиного державного реєстру, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

Таким чином, з урахуванням того, що повноваження Ладухи В.Б. з моменту їх набуття не припинялися, а запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Рябоконя Є.В. як виконувача обов`язків міського голови Буринської міської ради внесено на підставі недостовірних відомостей, скаржник переконує у помилковості висновку суду апеляційної інстанції про наявність повноважень у Рябоконя Є.В. щодо скликання сесії Буринської міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року та її проведення.

Позиція інших учасників справи

Від відповідача 1 надійшли додаткові пояснення, у яких він просив скасувати постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Від відповідача 2 відзив на касаційну скаргу не надходив. Треті особи правом на подання пояснень по суті спору не скористались.

Рух касаційної скарги

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 06 червня 2023 року (судді: Загороднюк А.Г., Єресько Л.О., Соколов В.М.) визнано поважними причини пропуску Буринським міським головою Конотопського району Сумської області Ладухи Віктора Борисовича строку на касаційне оскарження постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 27 лютого 2023 року та поновлено цей строк; відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Буринського міського голови Конотопського району Сумської області Ладухи Віктора Борисовича на постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 27 лютого 2023 року у справі № 480/7386/21.

Ухвалою Верховного Суду (суддя: Загороднюк А.Г.) від 29 червня 2023 року відмовлено у задоволенні заяви Буринського міського голови Конотопського району Сумської області Ладухи Віктора Борисовича про зупинення виконання постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 27 лютого 2023 року у справі № 480/7386/21.

Ухвалою Верховного Суду (суддя: Загороднюк А.Г.) від 04 жовтня 2023 року призначено справу до розгляду.

Установлені судами попередніх інстанцій обставини справи

Постановою Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області від 04 грудня 2020 року № 10, Ладуху В.Б. зареєстровано Буринським міським головою Конотопського району Сумської області, а на першій сесії Буринської міської ради 24 грудня 2020 року, після оголошення результатів виборів та складання присяги він набув повноважень міського голови.

За результатами розгляду позовної заяви Рябоконя про визнання протиправними дій Буринської міської територіальної виборчої комісії щодо реєстрації Ладухи В.Б. міським головою та скасування постанови про його реєстрацію, рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 05 квітня 2021 року у справі № 480/8849/20 в задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Втім, постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2021 року у справі № 480/8849/20, дії Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області щодо реєстрації Ладухи В.Б. міським головою визнано протиправними, постанову від 04 грудня 2020 року № 10 «Про реєстрацію міського голови» скасовано, Буринську міську територіальну виборчу комісію Конотопського району Сумської області зобов`язано розглянути питання щодо визнання Ладухи В.Б. таким, що відмовився від посади Буринського міського голови, і призначення повторних виборів Буринського міського голови Конотопського району Сумської області.

На виконання вказаного рішення суду, 29 липня 2021 року Буринською міською територіальною виборчою комісією прийнято постанову № 3 про визнання Ладухи В.Б. таким, що відмовився від посади Буринського міського голови, визнання виборів Буринського міського голови такими, що не відбулися, призначення повторних виборів та оголошення про початок виборчого процесу повторних виборів Буринського міського голови Конотопського району Сумської області.

03 серпня 2021 року депутатами Буринської міської ради, що становлять не менш як 1/3 від загального складу ради, на адресу апарату міської ради надано лист щодо скликання на 04 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв. позачергової сесії на порядок денний якої поставити питання про утворення лічильної комісії для проведення таємного голосування та визначення його результатів по виборах секретаря Буринської міської ради та про обрання секретаря Буринської міської ради.

04 серпня 2021 року відбулась позачергова сесія Буринської міської ради, за результатами проведення якої рішенням Буринської міської ради від 04 серпня 2021 року «Про обрання секретаря Буринської міської ради» секретарем Буринської міської ради обрано Рябоконя Є.В.

10 серпня 2021 року Рябоконем Є.В. видано розпорядження № 127-ОД про продовження другого пленарного засідання першої сесії міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Буринської міської ради.

11 серпня 2021 року Буринською міською радою прийняті рішення про утворення виконавчого комітету Буринської міської ради восьмого скликання та затвердження його персонального складу, про затвердження заступників міського голови, про затвердження керуючого справами виконавчого комітету (секретаря виконавчого комітету) міської ради та про утворення постійних комісій Буринської міської ради восьмого скликання. Крім того, 22 вересня 2021 року Буринською міською радою прийнято рішення про утворення постійних комісій Буринської міської ради восьмого скликання.

Наполягаючи на відсутності компетенції у Рябоконя Є.В. щодо скликання сесії міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року, протиправності дій останнього щодо проведення 11 серпня 2021 року сесії міської ради восьмого скликання та протиправності рішень Буринської міської ради від 11 серпня 2021 року та від 22 вересня 2021 року, позивач звернувся з цим позовом до суду.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правовий статус, відповідальність, засади організації та діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року№ 280/97-ВР (далі – Закон № 280/97-ВР).

Відповідно до частини першої статті 12 Закону № 280/97-ВР сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об`єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

Згідно з частиною другою статті 12 Закону № 280/97-ВР сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Частиною першою статті 42 Закону № 280/97-ВР передбачено, що повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

Положеннями частини другої статті 42 Закону № 280/97-ВР визначено, що у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв`язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради, крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Відповідно до частини першої статті 46 Закону № 280/97-ВР сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова (частина друга статті 46 Закону № 280/97-ВР).

Частиною шостою статті 46 Закону № 280/97-ВР передбачено, що у разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської ради - секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради - відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради.

Положеннями частини третьої статті 50 Закону №280/97-ВР передбачено, що секретар сільської, селищної, міської ради у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови. Згідно з частиною першою статті 50 Закону № 280/97-ВР секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до пунктів 1-3 частини третьої статті 50 Закону № 280/97-ВР секретар сільської, селищної, міської ради: у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови; скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради; веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону.

Частиною п`ятнадцятою статті 46 Закону № 280/97-ВР визначено, що порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Рішенням Буринської міської ради Сумської області VII скликання від 15 грудня 2017 року затверджено Регламент Буринської міської ради VII скликання (далі – Регламент).

Згідно з частиною першою статті 7 Регламенту перша сесія міської ради нового скликання скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Її відкриває голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутаті та міського голови і визнання їхніх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Відповідно до частини першої та другої статті 9 Регламенту у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради. У цих випадках сесія міської ради скликається: 1) відповідно до доручення міського голови; 2) якщо міський голова без поважних причин не скликав

сесію у двотижневий строк після надання пропозиції про скликання сесії не менш, як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету Буринської міської ради; 3) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Згідно зі статтею 11 Регламенту позачергова сесія скликається у тижневий термін після надходження пропозиції про її скликання за наявності достатніх підстав та питань, що потребують негайного вирішення і знаходяться у виключній компетенції міської ради.

Пропозиція про скликання позачергової сесії може бути подана міським головою (секретарем міської ради), депутатами міської ради, що становлять не менш, як 1/3 від загального складу ради, виконавчим комітетом. У випадку скликання сесії з ініціативи інших осіб, крім міського голови чи секретаря міської ради, до апарату ради надсилаються підписані ініціатором мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проекти рішень ради, оформленими згідно з вимогами глави 2 цього Регламенту.

Якщо у міського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання позачергової сесії, то вони протягом трьох робочих днів в письмовому вигляді доводяться ініціаторам скликання позачергової сесії. У разі згоди із висновками міського голови, ініціатори офіційно відкликають свої пропозиції протягом трьох робочих днів.

У разі немотивованої відмови міського голови скликати позачергову сесію, вона скликається секретарем міської ради в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті. У разі нескликання позачергової сесії міським головою чи секретарем міської ради, вона може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як 1/3 від загального складу міської ради.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Відповідно до частини першої статті 341 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 341 Кодексу адміністративного судочинства України).

Предметом спору у цій справі є питання наявності чи відсутності компетенції (повноважень) Рябоконя Є.В. щодо скликання сесії міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року, правомірності дій останнього щодо проведення 11 серпня 2021 року сесії міської ради восьмого скликання та, відповідно, прийнятих рішень від 11 серпня 2021 року та від 22 вересня 2021 року.

Суд апеляційної інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, вказав на те, що Рябоконь Є.В. на підставі рішення Буринської міської ради від 04 серпня 2021 року «Про обрання секретаря Буринської міської ради» був обраний секретарем Буринскої міської ради та з 06 серпня 2021 року значився виконуючим обов`язків міського голови Буринскої міської ради в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а тому мав повноваження щодо скликання сесії Буринскої міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року та її проведення.

Скаржник зазначає, що суд апеляційної інстанції не зважив на те, що секретар міської ради може бути наділений повноваженнями міського голови лише у разі припинення повноважень міського голови.

Водночас, як стверджує скаржник, повноваження Буринського міського голови Ладухи В.М з моменту їх набуття не припинялися. Крім того, скаржник зазначає, що суд апеляційної інстанції не врахував, що вказаний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був сформований на підставі недостовірних відомостей, а саме недіючого акта індивідуальної дії.

Перевіривши доводи касаційної скарги, виходячи з меж касаційного перегляду, визначених статтею 341 Кодексу адміністративного судочинства України, а також надаючи оцінку правильності застосування судом апеляційної інстанцій норм матеріального права, виходить з наступного.

З установлених обставин цієї справи убачається, що 25 жовтня 2020 року відбулися перші місцеві вибори Буринського міського голови Конотопського району Сумської області.

Постановою Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області від 01 листопада 2020 року № 28 «Про результати виборів Буринського міського голови» Ладуху В.Б. визнано обраним Буринським міським головою Конотопського району Сумської області.

Постановою Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області від 04 грудня 2020 рок № 10 «Про реєстрацію міського голови», Ладуху В.Б. зареєстровано Буринським міським головою Конотопського району Сумської області.

24 грудня 2020 року проведено перше пленарне засідання першої сесії Буринської міської ради, на якому оголошено результати виборів та Ладухою В.Б. складено присягу.

Приписами частини першої статті 42 Закону № 280/97-ВР передбачено, що повноваження новообраного міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

Отже, Ладуха В.Б. в силу приписів частини першої статті 42 Закону № 280/97-ВР з 24 грудня 2020 року набув повноважень міського голови Буринської міської ради Конотопського району Сумської області. Водночас, у грудні 2020 року Рябоконь І.І. звернувся до суду з позовом до Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області, у якому просив: визнати протиправними дії відповідача щодо реєстрації Ладухи В.Б. Буринським міським головою Конотопського району Сумської області; скасувати постанову Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області від 04 грудня 2020 року №10 «Про реєстрацію міського голови»; зобов`язати відповідача розглянути питання щодо визнання Ладухи В.Б. таким, що відмовився від посади Буринського міського голови Конотопського району Сумської області, і призначення повторних виборів Буринського міського голови Конотопського району Сумської області.

Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 05 квітня 2021 року у справі №480/8849/20 у задоволенні позову Рябоконя І.І. відмовлено повністю. Не погоджуючись з судовим рішенням, Рябоконь І.І. звернувся з апеляційною скаргою.

За наслідком апеляційного перегляду цього рішення, постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2021 року у справі № 480/8849/20 рішення Сумського окружного адміністративного суду від 05 квітня 2021 року скасовано та прийнято нове судове рішення про задоволення вимог позову Рябоконя І.І. Зокрема, визнано протиправними дії Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області щодо реєстрації Ладухи В.Б. Буринським міським головою Конотопського району Сумської області; скасовано постанову Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області від 04 грудня 2020 року № 10 «Про реєстрацію міського голови»; зобов`язано Буринську міську територіальну виборчу комісію Конотопського району Сумської області розглянути питання щодо визнання Ладухи В.Б. таким, що відмовився від посади Буринського міського голови Конотопського району Сумської області, і призначення повторних виборів Буринського міського голови Конотопського району Сумської області.

Вказана постанова Другого апеляційного адміністративного суду, в силу приписів КАС України, набрала законної сили 27 липня 2021 року та враховуючи вказані норми підлягала виконанню з моменту її ухвалення.

Відтак, ухвалення постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2021 року у справі № 480/8849/20, якою скасовано постанову Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області від 04 грудня 2020 року № 10 про реєстрацію міським головою Ладухи В.М., нівелювало легітимність реалізації повноважень Ладухою В.М. як міським головою Буринської міської ради. При цьому, як правильно зазначає скаржник у касаційній скарзі, у разі визнання незаконним індивідуальний акт є таким, що не діє з моменту його прийняття.

Крім того, 29 липня 2021 року, на виконання указаного судового рішення, Буринською міською територіальною виборчою комісією прийнято постанову № 3, якою визнано Ладуху В.Б. таким, що відмовився від посади Буринського міського голови; визнано вибори Буринського міського голови такими, що не відбулися, призначено повторні вибори та оголошено про початок виборчого процесу повторних виборів Буринського міського голови Конотопського району Сумської області.

Отже, станом на 29 липня 2021 року постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2021 року у справі № 480/8849/20 була виконана.

Внаслідок цього, утворилася ситуація, коли Буринська міська територіальна громада Конотопського району Сумської області залишилась без головної посадової особи органу місцевого самоврядування.

Положеннями частини другої статті 42 Закону № 280/97-ВР передбачено, що у разі звільнення з посади міського голови у зв`язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради, крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» або Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Проте, як свідчать обставини цієї справи, у Буринській міській раді Конотопського району Сумської області станом на 29 липня 2021 року не було обрано секретаря ради міської ради.

У зв`язку з цим, депутатами Буринської міської ради, що становлять не менш як 1/3 від загального складу ради, на адресу апарату міської ради надано лист щодо скликання на 04 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв. позачергової сесії на порядок денний якої поставити питання про утворення лічильної комісії для проведення таємного голосування та визначення його результатів по виборах секретаря Буринської міської ради та про обрання секретаря Буринської міської ради.

04 серпня 2021 року відбулась позачергова сесія Буринської міської ради, за результатами проведення якої рішенням Буринської міської ради від 04 серпня 2021 року «Про обрання секретаря Буринської міської ради» секретарем Буринської міської ради обрано Рябоконя Є.В.

Виходячи з наведеного, Рябоконь Є.В. як секретар міської ради, починаючи з 04 серпня 2021 року, з урахуванням приписів частини другої статті 42 Закону № 280/97-ВР, почав здійснювати повноваження міського голови Буринської міської ради Конотопського району Сумської області.

У звязку з цим, 06 серпня 2021 року державним реєстратором – приватним нотаріусом Бурбикою Т.М. за заявою Рябоконя Є.В. змінено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що Рябоконь Є.В. є виконувачем обовязків міського голови Буринської міської ради.

Щодо доводів скаржника про те, що вказаний запис був сформований на підставі недостовірних відомостей, а саме недіючого індивідуального акта, – рішення Буринської міської ради від 04 серпня 2021 року «Про обрання секретаря Буринської міської ради», у зв`язку з зупиненням його дії розпорядженням Ладухи В.Б. від 04 серпня 2021 року, Верховний Суд зазначає таке.

Як зазначено вище, 27 липня 2021 року Другим апеляційним адміністративним судом прийнято постанову у справі № 480/8849/20, якою скасовано постанову Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області від 04 грудня 2020 року №10 про реєстрацію міським головою Ладухи В.М.

Скаржник просив урахувати, що дію зазначеного судового рішення була зупинена ухвалою Верховного Суду від 13 серпня 2021 року у справі № 480/8849/20.

Дійсно, ухвалою Верховного Суду від 13 серпня 2021 року задоволено клопотання Буринського міського голови Ладухи В.Б. та зупинено дію та виконання постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2021 року у справі № 480/8849/20 до закінчення її перегляду в касаційному порядку. Попри це, варто вказати, що зазначена постанова Другого апеляційного адміністративного суду, починаючи з 27 липня 2021 року по 12 серпня 2021 року діяла та підлягала примусовому виконанню.

Тому, ураховуючи те, що ухвалення постанови суду апеляційної інстанції у справі № 480/8849/20 мало вплив на легітимність реалізації повноважень Ладухи В.Б. як міським головою Буринської міської ради, дії та рішення, вчинені останнім починаючи з 27 липня 2021 року, зокрема станом на 04 серпня 2021 року, не мали юридичних підстав, а отож розпорядження Ладухи В.Б. від 04 серпня 2021 року не могло створювати правових наслідків для вчинених реєстраційних дій.

Зазначене є свідченням безпідставності доводів скаржника про те, що вказаний запис був сформований на підставі недостовірних відомостей, а саме недіючого рішення Буринської міської ради від 04 серпня 2021 року «Про обрання секретаря Буринської міської ради».

Наведеним також спростовуються твердження скаржника про те, що Рябоконь Є. В. не мав права покликатись у цій справі на запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нього як виконувача обов`язків міського голови Буринської міської ради.

У контексті зазначеного варто також звернути увагу на те, що постановою Буринської міської територіальної виборчої комісії від 29 липня 2021 року № 3 було призначено повторні вибори та оголошено про початок виборчого процесу повторних виборів Буринського міського голови Конотопського району Сумської області.

Відповідно до постанови Буринської міської територіальної виборчої комісії від 26 серпня 2021 року № 10 Ладуху В.Б. було зареєстровано кандидатом на посаду міського голови.

Це є свідченням того, що Ладуха В.Б., реєструючись кандидатом на посаду міського голови, усвідомлював правові наслідки постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2021 року у справі № 480/8849/20 та її вплив на спірні правовідносини.

З огляду на наведене, а також враховуючи обставини цієї справи, а саме ухвалення постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 27 липня 2021 року у справі № 480/8849/20, та обрання секретарем Буринської міської ради Рябоконя Є.В. 04 серпня 2021 року, Верховний Суд погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про те, що скликання та проведення Рябоконем Є.В. сесії міської ради восьмого скликання 11 серпня 2021 року було здійснено останнім в межах наданих йому повноважень.

Отже, суд апеляційної інстанції дійшов цілком правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог у цій справі.

Доводи скаржника про неврахування судом апеляційної інстанції висновків, викладених у постанові Верховного Суду України від 08 грудня 2009 року у справі № 21-1573во09, постанові Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2019 року у справі № 520/12022/17 та постановах Верховного Суду від 31 серпня 2018 року у справі №822/1815/16, від 21 серпня 2018 року у справі № 805/2339/16-а, колегія суддів відхиляє, оскільки правовідносини у зазначених справах, їх суб’єктний склад та нормативно-правове регулювання не є подібними зі спірними правовідносинами у цій справі. Колегія суддів звертає увагу на те, що тлумачення чинності індивідуального акта у вказаних справах, так і у справі, що розглядається, є єдиним, однак застосування норм права здійснюється адміністративним судом з урахуванням фактичних обставин кожної конкретної справи, що впливає на кінцеве рішення за результатом розгляду відповідного питання.

Щодо покликань скаржника на судові рішення у справах № 480/8849/20, № 480/7004/21 та №480/7132/21, Верховний Суд зазначає, що такі не є визначальними для цього спору, позаяк його предметом є встановлення наявності компетенції секретаря міської ради Рябоконя Є.В. щодо скликання та проведення сесії міської ради 11 серпня 2021 року, водночас станом на час існування спірних правовідносин такі судові рішення були відсутні.

Верховний Суд уважає правильним висновок суду апеляційної інстанції про те, що у цій справі оцінці підлягають правовідносини з урахуванням тих судових рішень та норм права, які набули юридичної сили та були чинними на час прийняття спірних рішень та вчинення відповідних дій.

Підсумовуючи викладене Верховний Суд констатує, що висновки суду апеляційної інстанції є правильними, обґрунтованими, відповідають нормам матеріального та процесуального права, підстави для скасування чи зміни оскаржуваного судового рішення відсутні.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги. Згідно з частиною першою статті 350 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо рішення, переглянуте в передбачених статтею 341 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права..

Переглянувши оскаржуване судове рішення в межах заявлених вимог касаційної скарги, Верховний Суд уважає, що підстави для його скасування чи зміни відсутні.

Судові витрати

З огляду на результат касаційного розгляду, суд не вирішує питання щодо розподілу судових витрат.

Керуючись статтями 341, 345, 349, 350, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Суд

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Буринського міського голови Конотопського району Сумської області Ладухи Віктора Борисовича залишити без задоволення.

Постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 27 лютого 2023 року у справі №480/7386/21 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач А.Г. Загороднюк

судді Л.О. Єресько В.М. Соколов

Повний текс постанови виготовлено та підписано – 28 листопада 2023 року.

Останні новини

Інформація про нас

Безсумнівно, кожен з читачів хоче побачити, а головне – прочитати свіжі цікаві новини. Адже вони інформують про останні події в світі, Україні, Сумщині. Новини України збагачують читачів свіжою інформацією про все те, що відбувається в нашій державі. Свіжі новини Сумщини на БІЖ – це, в першу чергу, новини сьогоднішнього дня. А ще на БІЖ публікуються дуже свіжі новини спорту, культури, економіки, освіти, медицини і т.д., і т.п. Світові оперативні новини теж чекають на своїх читачів. Щодня оновлені новини, які стосуються нашого буття і життя, можна читати тільки на нашому порталі. Словом, тільки БІЖ несе правдиву інформацію читачам про все, що кожну годину і щоднину відбувається в світі, Україні та Сумщині. І все це, звичайно, оперативно, цікаво, своєчасно.